Chemické úterky

identity

Pro Chemické úterky, které jsou pod záštitou Chemické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, jsme vytvořili logotyp, programy a nový vzhled facebookové stránky. Tento vědecko-popularizační projekt ChÚ sestává z přednášek o současných chemických tématech. Při práci jsme vycházeli ze starých chemických učebnic, čerpali inspiraci v podobě vzorců a výkresů. Výsledkem je matematicko-chemická textura, kterou lze libovolně zvětšovat nebo zmenšovat pro různé potřeby reprodukce, ať už se jedná o trička nebo propagační materiály.