Dohody o mlčenlivosti, ochraně informací a zákazu jejich zneužití

S každým, s kým spolupracujeme na analýze návštěvnosti, marketingu, či vyhodnocování dotazníků, máme uzavřenou smlouvu, která upravuje podmínky a pravidla přístupu k osobním údajů a práci s nimi, jejich zabezpečení, dobu uchování. Plné znění těchto smluv najdete v odkazech níže.