Zásady zpracování osobních údajů

Jakub Vaněk Studio prohlašuje, že veškeré zpracovávané osobní údaje jsou námi považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu s platnými právními předpisy v oblasti ochrany osobních údajů. Bezpečí Vašich osobních údajů je pro nás prioritou.

O Jakub Vaněk Studio

V Jakub Vaněk Studio poskytujeme komplexní služby pro podnikatele, firmy a značky v oblasti webu, designu a sociálních sítí. Zajišťujeme vše od vizuálního stylu firem až po interakční design na webu. Vyptáváme se, analyzujeme, testujeme a ověřujeme. Tvoříme kampaně, které chápou lidské problémy a touhy. Máme přehled o nejnovějších technologiích. Udržujeme data v bezpečí a rychle dostupná. Provádíme veřejné průzkumy, webové konzultace, SEO a PPC.

Seznam spolupracovníků JVS

Jakub Vaněk
Londýnská 45, 120 00 Praha 2
IČO 01502921

Barbora Micajová

Tomáš Frantík
Revoluční 869/6, 674 01 Třebíč
IČO 04918835

Ladislava Zbiejczuk Suchá
Lerchova 323/33
602 00 Brno – Stránice

Karel Theodor Borovička
Alvennium, spol. s r.o.
Lonkova 487
530 09 Pardubice
IČ: 02442884
DIČ: CZ02442884

E-mailový a telefonický kontakt na všechny spolupracovníky pro otázky týkající se osobních údajů je stejný: +420 731 352 576 a studio@jakub-vanek.cz

GDPR

Účelem obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR), které začíná platit od 25. května 2018, je vytvořit společná pravidla ochrany údajů v rámci Evropské unie. Nařízení se vztahuje na správce a zpracovatele osobních údajů fyzických osob ze států EU.

Celá řada principů vychází ze současných pravidel na ochranu údajů EU. Obecné nařízení o ochraně údajů má ale širší působnost, disponuje přísnějšími standardy a zahrnuje vysoké pokuty. Například vyžaduje nadstandardní souhlas pro používání údajů některých typů a rozšiřuje práva jednotlivců, pokud jde o přenositelnost údajů a přístup k nim. Dále zavádí účinnější vymáhací prostředky, které umožňují dozorovému úřadu za určitá porušení požadovat na společnostech pokuty ve výši až čtyř procent ročních tržeb.

Závazek a příprava ze strany Jakub Vaněk Studio

Ochrana vašich údajů je pro Jakub Vaněk Studio prioritou. Dodržujeme současné právní předpisy EU týkající se ochrany údajů a stejně tak se zavazujeme k dodržování obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR).

Popis veškerých způsobů, kterými zpracováváme osobní údaje osob, naleznete v našich zásadách používání dat. Poskytneme vám prostředí pro vyjádření souhlasu s poučením pro nové i stávající uživatele.

I nadále budete mít kontrolu nad tím, jak jsou vaše osobní údaje používané.

Nejdůležitější práva občanů (subjektů údajů)

Být informován o nakládání s osobními údaji a o narušení bezpečnosti údajů.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

Právo na výmaz a právo být zapomenut (vymazání odkazů a souvislostí).

Hlavní povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů

Povinnosti se vztahují na všechny instituce a firmy, které zpracovávají nebo shromažďují osobní údaje občanů EU. Jde o veřejnou správu, školy, zdravotnická zařízení, firmy se zaměstnanci, banky, e-shopy a další subjekty.

Uchovávat záznamy o nakládání s osobními daty dle GDPR a souhlasy se zpracováním osobních údajů.

Anonymizovat, pseudonymizovat data a minimalizovat jejich zpracování.

Jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, DPO (Data Protection Officer).

Vaše osobní data zpracováváme z těchto důvodů

  1. Jste našimi klienty
  2. Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám souhlas s měřením návštěvnosti
  3. Jste návštěvníky našeho webu a poskytli jste nám email pro zasílání obchodních sdělení