Záznamy o zpracování osobních údajů

Od nabytí platnosti GDPR nedošlo ke zpracování osobních údajů.